Kennisdeelbijeenkomst Cooplink 21 januari 2017

Uit Cooplink Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoe kunnen we elkaar versterken?[bewerken]

Ruim vijftig initiatiefnemers van wooncoöperaties bogen zich zaterdag 21 januari 2017 over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’. Cooplink, het kennisnetwerk van wooncoöperaties, maakte met deze eerste ‘live’ bijeenkomst een vliegende start. Kennisnetwerk Cooplink is sinds juni 2016 als digitaal platform vindbaar via www.cooplink.nl en een online kennisbank. De Woonbond, !Woon (voorheen het Amsterdams Steunpunt Wonen) en de Woningbouwvereniging Gelderland begonnen Cooplink om bewoners die met wonen in zelfbeheer of een wooncoöperatie aan de slag willen, te steunen.

Om van steun te zijn, moeten de activiteiten van Cooplink voortkomen uit de behoeften van initiatiefnemers van wooncoöperaties. De eerste ‘live’ bijeenkomst in Utrecht stond dan ook in het teken van kennismaken met elkaar en brainstormen over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’.

Zeven wooncoöperaties in oprichting gaven eerst een minipresentatie (pecha kucha) van hun initiatief, hun succesfactoren en hun knelpunten. Financiering om een complex of pand aangekocht te krijgen, werd vaak genoemd als knelpunt. Maar ook dat een maatschappelijke kosten baten analyse daarin een uitkomst kan bieden. Hoe dan ook is het van belang te blijven benadrukken wat er mooi, leuk of zinvol is aan een initiatief, drukte de Roggeveenstraat op het hart.

Pecha Kucha[bewerken]

Copekcabana te Amsterdam – Bas van Vlaenderen
Coöperatie Roggeveenstraat te Den Haag – Hanno van Megchelen
Wooncoöperatie Finnewold te Finsterwolde – Solvejg ter Meer
Wishing Well West te Utrecht – Else Huisman
Centraal Wonen Circa te Leeuwarden – Bram Arnold
Sandwijck te De Bilt – Wigle Braaksma
Villa des Roses te Amsterdam – Ineke Vervoort
Cooplink - Bernard Smits
Casco te Utrecht Casco, een kunstinstelling in Utrecht stelde haar locatie ter beschikking voor de eerste bijeenkomst van Cooplink. Casco heeft veel onderzoek, tentoonstellingen en bijeenkomsten georganiseerd over huisvesting. Met name over ‘huisvesting als gemeengoed’ (commons).


Het grootste deel van de middag besteedden de ruim vijftig aanwezigen van in elk geval 22 verschillende wooncoöperaties in oprichting en andere geïnteresseerden, aan een gezamenlijke brainstorm. Die draaide om de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken?’. Via de methode van een Ideeënbrouwerij (ook wel metaplan methode) kwamen daar een aantal door iedereen gedragen antwoorden op naar voren.

Initiatiefnemers van wooncoöperaties willen in elk geval hun krachten bundelen op het gebied van coöperatieve financiering, belangenbehartiging en beeldvorming. Ook willen zij gaan werken aan een film (of beeldmateriaal) over wooncoöperaties en kennisuitwisseling over ‘samenleven’, omdat samenleven met meerdere mensen (als collectief) een aantal specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Hieronder volgt een stapsgewijze documentatie van de ideeën die naar voren zijn gebracht.

Ideeënbrouwerij[bewerken]

Een Ideeënbrouwerij bestaat uit vijf stappen: twee korte brainstormrondes in subgroepjes met naar aanleiding daarvan plenaire uitwisselingen. Het is de bedoeling dat iedereen vanuit zijn/haar eigen behoeften brainstormt en meedenkt. De kernvraag van deze Ideeënbrouwerij voor Cooplink is: Hoe kunnen we elkaar versterken? In de eerste drie stappen van de Ideeënbrouwerij werd duidelijk welke thema's de meeste aanwezigen het belangrijkste vinden.

In de zes subgroepjes kwamen tijdens de eerste brainstorm (stap 1: brouwen) regelmatig dezelfde thema's en ideeën naar boven. Die overlap werd duidelijk tijdens de plenaire presentatie van elk subgroepje (stap 2: gisten). In de volgende stap (stap 3: proeven) kon iedereen vier stickertjes plakken bij de vier ideeën die hem of haar het meeste aanspraken. Daar volgde een top vijf uit van concrete ideeën waar veel animo voor is: iedereen wil graag dat hier werk van wordt gemaakt binnen het kennisnetwerk Cooplink.

Klik in de onderstaande tabel op de foto's voor een grotere weergave (en ga dan een pagina terug in de browser om terug te gaan naar de tabel).

Ideeënbrouwerij
subgroep stap 1: Brouwen (brainstorm) stap 2: Gisten (plenair) stap 3: Proeven (plenair)
1 verzamelde ideeën op flapover Plenaire samenvatting brainstorm: Ontmoeting. Uitwisseling van ervaringen. Kennisdelen. Ervaringen en kennis vindbaar maken (live en online). Geld, een coöperatieve bank. Netwerk van bestaande (verwante) clubs (o.a. Vrijcoop). Reportage i.h.k.v laten weten dat je er bent (outreach). Invloed, samen optreden naar de politiek. waardering ideeën door alle aanwezigen (met stickers)
2 verzamelde ideeën op flapover Plenaire samenvatting brainstorm: Verenigen van wooncoöperaties, Bundelen van krachten om: gezamenlijk naar buiten te treden, gezamenlijk te financieren, gezamenlijk in overleg te gaan met andere partijen. Technische vragen, opstellen FAQ (veelgestelde vragen) of Helpdesk. Wie is expert op bepaald gebied (doorverwijzen). Uitwisseling van contacten. Onderzoek, kennisontwikkeling, wooncoöperaties van de toekomst. waardering ideeën door alle aanwezigen (met stickers)
3 verzamelde ideeën op flapover Plenaire samenvatting brainstorm: Uitwisseing, o.a. van creatieve ideeën. Promotie van de wooncoöperatie. Financiering, een fonds oprichten. Keurmerk introduceren. Luisteren, bij elkaar komen, elkaar bezoeken, helpen. Groepsvorming, hoe zorg je voor een (blijvende) groep? waardering ideeën door alle aanwezigen (met stickers)
4 verzamelde ideeën op flapover Plenaire samenvatting brainstorm: Kennis uitwisselen (bijv. een stappenplan, succesverhalen). Uitwisseling ook 'live' om initiatieven te verbinden, workshops, werkbezoeken, initiatieven initiëren. Financiën, wie zijn de experts, een fonds oprichten. Mogelijkheden van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA) inzetten (en andere middelen om andere partijen te overtuigen van je plan). waardering ideeën door alle aanwezigen (met stickers)
5 verzamelde ideeën op flapover Plenaire samenvatting brainstorm: Uitwisseling, ook van anekdotes (vermenselijken). Geld, mogelijkheden van obligaties. Experts, wie wat waar zijn ze te vinden. Je ideologie helder hebben, uitstraling. Lobbyen. Elkaar tippen, o.a. van contacten. (Manieren van) ballottage, wie wil je bij je groep hebben, hoe breidt je je groep uit. waardering ideeën door alle aanwezigen (met stickers)
6 verzamelde ideeën op flapover Plenaire samenvatting brainstorm: De techniek van het maken van een coöperatieplan, informatie verzamelen en ordenen, bv. financiële modellen, info over duurzaamheid, hoe je huur en koop kunt verbinden. Bundelen van krachten, gezamenlijk naar de politiek e.a. toe, onderhandelen, lobby, en herkenning. Uitwisseling, digitaal en ontmoeting (belangrijk voor het sociale vlak). Landelijk zomerfestival. waardering ideeën door alle aanwezigen (met stickers)


Er waren meerdere ideeën die erg op elkaar leken. De stickertjes voor die ideeën zijn bij elkaar opgeteld. Zo ontstond een top vijf van ideeën die de meeste stickertjes kregen:

  1. Coöperatieve financiering (incl. de stickers voor 'Vrijcoop' en 'Een fonds oprichten');
  2. Ontmoeten;
  3. Documentaire/film over coöperatief wonen (beeldvorming);
  4. Belangenbehartiging / lobby;
  5. Ballotage (hoe breidt je je groep uit?).

Op de 6e plaats stond Onderzoek.

In de volgende stap (stap 4: bottelen) kon iedereen aanschuiven bij een brainstormgroep naar voorkeur die een van de top vijf ideeën ging uitwerken. Aan de hand van een vragenlijst werd dan een zo concreet mogelijk plan geschetst voor het betreffende idee. Niet alle ideeën uit de top vijf hadden op dat moment genoeg belangstelling voor een eigen brainstormgroep. Iemand opperde om over een ander onderwerp te brainstormen dat nog onderbelicht was gebleven: Samenleven, hoe doe je dat goed?. Daar was wel animo voor. Plenair werden uiteindelijk vier concrete actieplannen gepresenteerd (stap 5: schenken).


Ideeënbrouwerij
subgroep stap 4: Bottelen (brainstorm) stap 5: Schenken (plenair)
A idee: Coöperatieve financiering ingevulde vragenlijst + namen van mensen die hier actief mee aan de slag willen
B idee: Belangenbehartiging ingevulde vragenlijst
C idee: Documentaire (beeldvorming) ingevulde vragenlijst
D (foto ontbreekt helaas) idee: Samenleven ingevulde vragenlijst

Tot slot[bewerken]

Suggesties voor Cooplink[bewerken]

Tijdens de middag konden mensen ook suggesties doen voor Cooplink. Er zijn een paar suggesties opgeschreven Zie hieronder met een reactie van Cooplink over wat we ermee gaan/kunnen doen.

Suggesties voor Cooplink
suggesties reactie Cooplink
Artikel Copekcabana op site Cooplink. Om welk artikel gaat het? Stuur het naar info AT cooplink.nl
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse! Wat betreft de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) maken we een pagina aan in de Wiki om modellen en mogelijkheden van MKBA te verzamelen. Zet uw suggesties daar bij of stuur ze naar info AT cooplink.nl.
Kijk naar MHOS (mutual home ownership society) model als set randvoorwaarden voor BV-constructie. Wil degene die deze suggestie deed ons wat infomateriaal mailen over MHOS (naar info AT cooplink.nl)? Dan kunnen wij het op de wiki zetten.
Coopwoningnet (pand/groep/bewoner < > gevraagd/geboden) op site van Cooplink. Wat betreft het idee voor een Coopwoningnet: die functie wordt (grotendeels?) al vervuld door het servicepunt 'Anders wonen anders leven' van Omslag. Daar is een webpagina met 'Advertenties en oproepen van en voor mensen die duurzaam willen leven'. En in de Nieuwsbrief Anders wonen anders leven staan soms nog extra oproepen en advertenties. Ook is er Woongroepnet van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO). We kunnen een link naar hun webpagina's op de Cooplinksite zetten (Omslag is daarover akkoord, nog even checken bij de LVCW en de LVGO).

Open podium[bewerken]

Na afloop van de ideeënbrouwerij was er, tijdens een borrel met soep en brood, een open podium. Onder andere Marta Resink van Omslag vertelde daar het een en ander en Niels Gastkemper van Platform31 gaf er een update over het Actieprogramma wooncoöperaties dat Platform 31 tot eind 2018 in opdracht van BZK uitvoert.

Follow Up[bewerken]

Het is even blijven liggen door deadlines en griep maar in het voortgangsoverleg van Cooplink zijn een aantal afspraken gemaakt over de follow up van 21 januari. Toegespitst op de vier concrete ideeën die uit de ideeënbrouwerij zijn gekomen is dat het volgende:

Coöperatieve financiering[bewerken]

Clemens Mol is contactpersoon van Cooplink over dit onderwerp. Zes mensen hebben aangegeven actief met dit onderwerp aan de slag te willen binnen Cooplink. Clemens gaat hen benaderen om te verkennen wat we kunnen doen en wat de prioriteiten zijn. Dan volgt een bijeenkomst met dit groepje. Op 21 januari werd ook het verzoek uitgesproken om een grote bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Belangenbehartiging[bewerken]

Er is behoefte om de krachten te bundelen op het gebied van belangenbehartiging en lobby. Waar zo'n lobby inhoudelijk over moet gaan, ligt nog open en is afhankelijk van komende ontwikkelingen. Hoe kunnen we dit binnen Cooplink organiseren? Het idee werd geopperd om een afgeschermd deel van de Cooplinkwebsite te gebruiken voor discussie hierover. Zo kunnen vraag en behoefte in beeld komen en een gezamenlijke strategie worden bepaald. Cooplink kan zo'n afgeschermd forum op www.cooplink.nl faciliteren. Wel is er gebrek aan man/vrouwkracht om de discussie te initiëren en faciliteren. Zijn er mensen die dit willen doen?

Documentaire (beeldvorming)[bewerken]

Agnes Verweij is contactpersoon van Cooplink over dit onderwerp. Een documentaire is wellicht niet snel te realiseren. Wat wel op korte termijn zou kunnen zijn korte filmpjes van verschillende initiatieven. Die zouden dan online vindbaar moeten zijn (bv. via een youtubekanaal, Cooplink-tv). Filmpjes laten maken is niet goedkoop. Maar misschien zijn hier fondsen of andere financieringsbronnen voor te vinden. Wij willen hier graag verder over overleggen met de mensen die dit idee hebben uitgewerkt in stap 4 (en andere geïnteresseerden). Bij deze een oproep aan hen: meld je aan via info AT cooplink.nl als je verder mee wilt denken over filmpjes. De bedoeling is om in april samen te komen in Utrecht.

Samenleven[bewerken]

Zoals op 21 januari zelf ook gebeurde is vooral een dialoog nuttig tussen mensen die met groepsvorming en samenleven in een groep bezig zijn (en de problemen die daarbij komen kijken). Het uitwisselen van ervaringen en oplossingen. We willen vlak voor of na de zomer van 2017 een werksessie of thema-middag over dit onderwerp organiseren. Mensen die hierover mee willen denken, laat het aub weten via info AT cooplink.nl

En verder[bewerken]

Tijdens de bijeenkomst is ook meerdere malen de behoefte geuit om makkelijker experts (op diverse gebieden) en begeleiders te kunnen vinden die wooncoöperaties (in oprichting) bij kunnen staan. Waar vind je de juiste expert? Bij wie kun je terecht met vragen over ... ? Cooplink kan hier een faciliterende rol in spelen, bijvoorbeeld door in de wiki een lijst aan te maken van namen en contactgegevens van zulke professionals. Aan die lijst wordt nu gewerkt. Suggesties kun je mailen naar info AT cooplink.nl