SDE++

Uit Cooplink Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

(bron: Boschgaard)

Stimulering Duurzame Energieproductie[bewerken]

(nog verder bijwerken voor SDE++)

Dit is een subsidie voor energie-opwekking bij een grootverbruik aansluiting systeem (GVA).

Looptijd: 15 jaar

Begin 2020 is het kunnen aanvragen van de SDE+ subsidie geslogen. De overheid werkt aan een vervolg, de SDE++, welke in 2021 is ingegaan.

De uiterste termijn voor het verstrekken van de opdracht voor de bouw van de productie-installatie is 18 maanden na afgifte van de beschikking (bron RVO). Nog uit te zoeken is of dit ook voor SDE++ geldt.

SDE+ subsidieerde en SDE++ subsidieert op wat je aan duurzame energie produceert. Het maakt daarbij niet uit of je de opgewekte energie helemaal zelf gebruikt of geheel of gedeeltelijk aan het energienet levert. Omdat de overheid moet kunnen nagaan hoeveel groene energie je installatie oplevert moet worden gemeten. Dat meten wordt gedaan door zg. een bruto productiemeter in je systeem op te nemen of te laten opnemen. Deze meter wordt over het algemeen door je energie-leverancier uitgelezen en zo te lezen wordt de meter ook door het energie-bedrijf geleverd en aan je verhuurd (net zoals de normale energie-meter), voor iets van € 28 per jaar (excl. BTW)

Berekening subsidie

Bedrijven en (non-)profit instellingen kunnen SDE+-subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.
Het gaat daarbij (in 2019) om € 0,04 tot € 0,06 per kWh. Voor wat je zelf gebruikt krijg iets minder dan wat je aan het net levert. (dit nog uitleggen)

SDE++ moet tussen van 24 november t/m 17 december 2020 worden aangevraagd. Er is € 5 miljard beschikbaar. De meeste details zijn nu (juli 2020) duidelijk, de publicatie in augustus zal nog meer duidelijkheid geven.

Hoe eerder aangevraagd hoe meer kans op de subsidie. Meer te verwachten CO2 reductie verhoogt ook de kans.

Zie ook de webinar van 20-06-2020 over SDE++

Mogelijk is SDE++ voor 'CO2-reducerende warmte' ook interessant voor Boschgaard. Bijvoorbeeld bij terugwinning van warmte uit afvalwater. Bij het gebruik de warmtepomp bij aardwarmte zal dat niet gelden want bij geothermie warmte gaat het om een diepte van minimaal 500 meter.

Zie ook kamerbrieven (brieven van de minister aan de Tweede kamer). Zoals Kamerbrief uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie van 24-06-2020, waarin te lezen is dat voor de SDE+ subsidie 2020 7.525 aanvragen waren (met een totaalbedrag van € 9,1 miljard) waarvan er 1.160 zijn toegekend (€ 5 miljard).

Bronnen[bewerken]