Netwerkbijeenkomst Cooplink 16 juni 2018

Uit Cooplink Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verslag van de Cooplink netwerkbijeenkomst in Amersfoort op zaterdag 16 juni 2018. Aanwezig waren mensen van Vrijcoop, De Groene Gemeenschap, Vereniging Ruimschoots, Tetterode, Herberg Zeeburg, Centraal wonen De Bonvivant, Ecodorp Boekel, Bouw uw Huurwoning, Zelfbeheer Teilingerstraat Rotterdam, Villa des Roses, Universal design, Unie Van en Voor de Wielewaalers, Centraal wonen Lismortel, Centraal wonen Het Punt, Stichting Beheer Sandwijck, Centraal wonen Opaalstraat, Woonbond, WBVG en !Woon.


Presentaties nieuwbouw initiatieven[bewerken]

Sinds de Woningwet in 2015 van kracht werd, is er rondom de wooncoöperatie veel in beweging gekomen. De Woningwet geeft huurders een mogelijkheid om een wooncoöperatie te starten in bestaand bezit van woningcorporaties (toegelaten instellingen, ti's). Tot nu toe is er (onlangs) een zo'n initiatief gerealiseerd, namelijk de Roggeveenstraat in Den Haag. In de tussentijd zijn er veel initiatieven van wooncoöperaties ontstaan die nieuwbouw willen plegen. Misschien zijn die nog wel kansrijker of komen ze sneller van de grond dan de variant in bestaand bezit. Het is in elk geval een van de ontwikkelingen in het betaalbaar wonen en een kans voor huurders om in zelfwerkzaamheid in hun eigen huisvesting te voorzien. Ook sluiten de nieuwbouwinitiatieven aan op ontwikkelingen in het buitenland waar ook veel coöperatieve nieuwbouwinitiatieven zijn (o.a. Barcelona, Zurich, Berlijn, Freiburg). We hebben vier nieuwbouwinitiatieven gevraagd om kort iets te presenteren over hoe zij tot realisatie komen en wat de uitdagingen zijn. Ecodorp Boekel, De Warren (Amsterdam), Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland en de Unie Van en Voor de Wielewaalers (Rotterdam). Zie ook de powerpoints in de bijlage.

Ecodorp Boekel door Ad Vlems[bewerken]

De initiatiefgroep (van 18 volwassenen) woont in tijdelijke woonunits al op het terrein waar ze een klimaatadaptieve woonwijk willen bouwen. Voor 1 november 2018 moeten ze de grond gekocht hebben, anders gaat de gemeente er reguliere woningen bouwen. Inmiddels hebben ze al 125.000 euro via crowdfunding opgehaald (via certificaten) en hopen 815.000 via het Nationaal Groenfonds te kunnen financieren. Met de Duitse GLS Bank is al een gesprek geweest. Binnen een maand komt de GLS waarschijnlijk met een intentieverklaring. Triodos is afgevallen, de Rabobank is nog een optie. Volgens de bouwplanning wordt nog dit jaar de eerste fundering gelegd en staan er volgend jaar twee cirkels met woningen. In 2020 de laatste cirkel en in 2021 het buurthuis. Ecodorp Boekel was al vier jaar een wooncoöperatie toen ze een gesprek hadden met een fiscaal expert. Die raadde hen af om een wooncoöperatie te blijven omdat de Belastingdienst hen daarvoor zou afstraffen. Hij blijkt gelijk te hebben. Een huurder in een tijdelijke woonunit in Ecodorp Boekel werd huurtoeslag geweigerd door de Belastingdienst omdat zij een 'aanmerkelijk aandeel' in de coöperatie zou hebben. De Belastingdienst telt dan de waarde van de coöperatie bovenop het inkomen en vermogen van de huurder. Dit 'aanmerkelijk aandeel' zou het geval zijn bij coöperaties met minder dan 20 leden. Het ecodorp vecht dit niet toekennen van de huurtoeslag aan in een rechtszaak tegen de Belastingdienst. Ook kent een coöperatie volgens de Belastingdienst geen vrijwilligerswerk maar alleen arbeid die betaald zou moeten worden. Daarnaast betaalt een coöperatie een hoge vennootschapsbelasting. Bij Ecodorp Boekel komen ze dus tot de conclusie dat de coöperatie (of ook wel 'coöperatieve vereniging' genoemd) als rechtsvorm erg ongunstig is vanwege de fiscus. Ze gaan dan ook een Vastgoedvereniging vormen, samen met Vrijcoop en een nog te vormen Bewonersvereniging. De leden van de bewonersvereniging huren dan van de vastgoedvereniging. De rol van Vrijcoop bestaat uit één verantwoordelijkheid, zorgen dat het vastgoed altijd beschikbaar blijft voor sociale huurwoningen en nooit commercieel verkocht kan worden. Daardoor kunnen investeerders zeker zijn dat hun investeringen blijvend voor sociale huurwoningen gebruikt worden. Mocht iemand hierover vragen hebben, kunnen ze die stellen aan rechtspersonen@ecodorpboekel.nl.

De Warren (Amsterdam) door Clemens Mol[bewerken]

Clemens is even stand-in voor de initiatiefnemers van De Warren die vandaag elders moesten zijn. De gemeente Amsterdam heeft een tender uitgeschreven voor een aantal pilots voor nieuwbouw van wooncoöperaties. Zo'n tender verloopt in fases. Eerst dien je een algemeen plan in met beschrijving van o.a. wie er gaat wonen en hoe financier je dat. Als je door die ronde heen bent moet je een haalbaarheidsschets indienen. De Warren heeft de eerste tender gewonnen en mag gaan bouwen op het Centrumeiland in IJburg. Dit sinds 2014 opgespoten eiland zal geen gasaansluitingen en geen stadsverwarming krijgen. De Warren heeft een plan voor 36 huurwoningen: 20 sociaal en 16 middenduur met een mix van verschillende functies en ook onzelfstandige woningen. Dat geeft bewoners de mogelijkheid van doorstromen binnen het project. De gemeente geeft korting op de grondprijs. Er wordt gewerkt met een vaste prijs. Dat houdt in dat als de gemeente grond uitgeeft in erfpacht, ze rekent met een vaste prijs voor waar sociale huurwoningen worden gebouwd. Initiatieven van wooncoöperaties krijgen korting op de marktwaarde van de grond en krijgen nog meer korting als ze sociale huurwoningen bouwen. De Warren maakt gebruik van een duurzaamheidssubsidie van de Provincie Noord-Holland. De Duitse bank GLS heeft toegezegd te willen financieren. Het leuke aan deze nieuwbouwpilots is dat het enthousiasme binnen de gemeente voor dit soort initiatieven toeneemt.

Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) door Bernard Smits[bewerken]

Ook Bernard is stand-in voor de initiatiefnemers van CVEG die vandaag een trainingsdag hadden. In Nijmegen-Noord in de Waalsprong is een kavel bestemd voor CVEG. Het plan voorziet in 50 woningen, waarvan 8 met zorg. Mantelzorg en nabuurschap zijn belangrijke pijlers onder het project. Er komt 1 'zorgvrager' te wonen op 4 of 5 'zorgdragers'. CVEG heeft ingezet op meerdere locaties in Gelderland, maar de locatie in Nijmegen-Noord is het verst. Op andere locaties zitten er andere eigendomsverhoudingen onder en dat maakt het lastig. Onder de noemer van 'Woonkr8' (een samenwerking van woningcorporaties/ti's in Arnhem-Nijmegen) is dit initiatief onder de aandacht gebracht. Op een 'match-day' gaven 8 initiatieven een pitch en ook 8 woningcorporaties pitchten wat zij te bieden hebben. Zo werd gekeken of een initiatief aan een woningcorporatie te koppelen was. Dat heeft gewerkt. Talis gaat CVEG bouwen op hun eigen grond. De WBVG begeleidt het initiatief richting realisatie, neemt de exploitatie van het project over en verhuurt het al een geheel aan CVEG. De CVEG neemt het project volledig in zelfbeheer, inclusief de verhuur aan de bewoners. Er zijn inmiddels drie andere projecten in de regio Arnhem-Nijmegen via deze constructie tot stand gekomen: Iewan, Eikpunt en de Sterappel. Het zijn 'beheercoöperaties' qua inhoud. Deze opzet is mogelijk zolang we binnen de wetgeving voor woningcorporaties blijven. De beheercoöperaties vallen onder 'passend toewijzen' en andere regels. Momenteel zijn de bewoners heel hard bezig om een echte groep te worden met werkgroepen en om de sociocratische besluitvorming vorm te geven. Onlangs kwamen er 140 mensen af op een info-avond.

Unie Van en Voor de Wielewaalers (Rotterdam) door Jan Verschuren[bewerken]

In 2012 hebben de bewoners van de Wielewaal, een wijkje in Rotterdam-Zuid, hun eigen plan gepresenteerd voor nieuwbouw van hun wijk. De 545 noodwoningen die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd met een gift uit Zweden (om de armste getroffenen van het oorlogsgeweld te huisvesten) zijn op en moeten vervangen worden. Daar zijn de bewoners het mee eens. Maar ze zijn het niet eens met de manier waarop hun verhuurder woningcorporatie Woonstad en de gemeente dat willen doen. Die willen grootschalige wijkvernieuwing met verdichting en duurdere woningen. Ze hebben BPD, onderdeel van de Rabobank en het vroegere Bouwfonds, in de arm genomen omdat de Woningwet de woningcorporatie verbiedt de dure woningen te bouwen. Er komen een beperkt aantal sociale huurwoningen terug, maar dat zijn er niet genoeg om de 940 oorspronkelijke inwoners van de Wielewaal te huisvesten, waarvan het meerendeel (67%) het moet stellen met een inkomen tot € 19.000,- bruto per jaar. De Wielewaalers ontwikkelden hun eigen nieuwbouwplan op basis van de specifieke wensen van de Wielewaalers zoals behoud van de sociale cohesie in de wijk, onderhoudsarme tuinen, betaalbare multifunctionele woningen (zowel voor gezinnen als voor senioren bruikbaar) met alle voorzieningen beneden. De bewoners vonden een bouwbedrijf geïnteresseerd om prefab nul-op-de-meter-woningen te bouwen met zonnepanelen en warmtepompen. Die kunnen zeer snel gebouwd worden op de footprint van de huidige woningen. Daardoor hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden, hetgeen het bewonersplan een voorsprong geeft op het plan van de woningcorporatie en gemeente. De duurzame woningen zullen uiteindelijk qua woonlasten ongeveer gelijk blijven aan de huidige woonlasten. Dit maakt het voor meer Wielewaalers mogelijk om terug te keren naar hun wijk. Tegelijkertijd zullen de nieuwe woningen er kwalitatief en qua oppervlakte zo op vooruit gaan dat ze volgens het puntenstelsel geliberaliseerd verhuurd zouden mogen worden. Dit maakt het mogelijk om in de Wielewaal na verloop van tijd ook middeninkomens te huisvesten, iets wat tegemoetkomt aan de gemeentelijke Woonvisie die streeft naar meer woningen voor middeninkomens in de stad. Om hun bewonersplan te realiseren hebben de Wielewaalers zich verenigd in een wooncoöperatie: De Unie Van en Voor de Wielewaalers. Zij zetten ook in op zorg en ondersteuning (voor elkaar) in hun wijk. Er wonen momenteel veel senioren en er is ook een instelling voor verstandelijk gehandicapten in de wijk waar de bewoners- en huurdersorganisaties van de Wielewaal al veel mee samenwerken qua gezamenlijke maaltijden in de wijk etc. Omdat de woningcorporatie en de gemeente het plan van de Wielewaalers geen eerlijke kans hebben gegeven, zijn de Wielewaalers nu al jarenlang in strijd met deze instanties. Momenteel ligt de zaak voor de rechter. De Wielewaalers wijzen er op dat woningcorporatie en gemeente zich voor hun plan baseren op een convenant dat in 2011 is ondertekend door de toenmalige besturen van de bewonersorganisatie en huurdersvereniging. Dat convenant is destijds echter nooit aan de bewoners voorgelegd en de toenmalige besturen zijn naderhand met een motie van wantrouwen door de bewoners afgezet. Ook heeft de woningcorporatie de woningen niet eerst te koop aangeboden aan de zittende huurders, maar ze doorverkocht aan BPD. De Wielewaalers hopen op een oplossing voor de Wielewaal waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn.


Vragen, uitwisseling, discussie n.a.v. de presentaties[bewerken]

– Geldt dat een vereniging beter is dan een coöperatie in alle gevallen?

 • 'Juridisch zijn er geen problemen met de coöperatie(ve) (vereniging) maar het probleem is hoe de Belastingdienst er tegenaan kijkt.'
 • 'Tot nu toe lijkt de vereniging in alle gevallen een passende vorm (zolang je geen winst nastreeft).'


– Hoe zit het dan met de oude coöperaties die al decennia bestaan? Zoals Daal en Berg in Den Haag, De Samenwerking in Amsterdam. Krijgen huurders daar geen huurtoeslag?

 • 'Ik weet niet het fijne van hoe zij het geregeld hebben, maar bij Daal en Berg hebben ze volgens mij zowel de mogelijkheid van huurtoeslag voor hun huurders als hypotheekrenteaftrek voor de kopers.'


– Zouden de woningcorporaties het realiseren van dit soort nieuwbouwprojecten niet gewoon op zich moeten nemen, dat is toch hun taak?

 • 'Waarom zou je het niet zelf doen? Kunnen toegelaten instellingen dit maatwerk wel voor elkaar krijgen?'
 • 'Woningcorporaties hebben deze mogelijkheden niet meer en dat hebben ze aan zich zelf te danken.'
 • 'De Wielewaal zit er qua formaat tussenin. De andere projecten zijn kleinschalige initiatieven. Hoe groter de gemeenschap, hoe meer kracht je in je wooncoöperatie-initiatief nodig hebt om de boel bij elkaar te houden. Voordeel van een vereniging is dat je allemaal je stem hebt.'
 • 'Wij willen als Centraal wonen project juist van de woningcorporatie af. We bestaan 30 jaar en hebben als doel dat iedereen die hier wil wonen dat mag. Maar dat kunnen we niet meer realiseren door landelijke regels. Zelfs intern doorschuiven is lastig geworden. Een tweede reden is duurzaamheid: wij willen duurzamer (ver)bouwen dan de woningcorporatie.'


– Kan een gemeente alleen korting geven op de grondprijs (erfpacht) als zij een tender uitschrijft?

 • 'Nee, dat kan op allerlei manieren. Een gemeente moet alleen verantwoorden dat zij een gebied specifiek aan een wooncoöperatie vrijgeeft.'


– Hoe kan je financiering vinden voor zo'n nieuwbouwinitiatief?

 • 'Zorg dat je een goed plan hebt en hou daaraan vast'


– Vraag aan de Wielewaal: Willen de beleggers een stem in jullie wooncoöperatie?

 • 'Nee, ze krijgen geen stemrecht.'


Plannen minister Ollongren door Bastiaan van Perlo[bewerken]

Dit kabinet wil de wooncoöperatie verder stimuleren. Dat staat in het regeerakkoord en op het Platform31 congres van 28 mei 2018 heeft BZK minister Ollongren uit de doeken gedaan hóe zij dat wil gaan doen. Het ministerie focust op de wooncoöperatie in de zin van de Woningwet dus op realisatie van wooncoöperaties in bestaand bezit van woningcorporaties. Als Cooplink zien we de wooncoöperatie breder; het kan ook over een vereniging of beheerorganisatie gaan en zit niet aan een rechtsvorm vast. Het kabinet focust daarnaast op overleg met belangenbehartigende partijen als Aedes, Bouwend Nederland en de IVBN. Partijen in de sociale huursector hebben een initiatiefrecht voor huurders en de wooncoöperatie ook opgenomen in hun Woonagenda. Platform31 is ook breder gaan kijken dan 'de Woningwet variant'. Maarten van Poelgeest, voor Platform31 procesbegeleider actieteams wooncoöperatie, heeft een forse inzet bedacht voor een expertisecentrum inclusief individuele ondersteuning, onder leiding van een kwartiermaker. Het is een vrij institutionele benadering en wil initiatieven ondersteunen om de beweging op gang te helpen. Het plan staat beschreven in 'Tussen droom en daad'. Het benadert het probleem 'van bovenaf'. In gesprekken heeft Cooplink benadrukt dat er ook een lijn 'van onderaf' nodig is. Dat erkent Platform31 wel. Er zijn dus twee sporen nodig om tot een betere positie van wooncoöperaties te komen: Van bovenaf belemmeringen slechten en van onderaf/een zelforganisatie soms ruimte opeisen. Uiteindelijk moeten die twee sporen bij elkaar komen en onder de zelforganisatie gaan vallen.

Minister Ollongren heeft op 28 mei aangegeven wat zij wil gaan doen om wooncoöperaties te stimuleren. Zij wil het experiment met de verkoopregels verlengen. Dit houdt in dat woningcorporaties aan initiatieven voor wooncoöperaties kortingen mogen geven tot 50% van de leegwaarde of WOZ-waarde. Ollongren gaat onderzoeken hoe ze initiatieven financieel kan ondersteunen en zij lijkt positief over een optie voor een landelijk expertise centrum. Een van de deelnemers wil aan dit rijtje een vierde toezegging van de minister toevoegen op grond van wat zij op 28 mei publiekelijk verkondigde: Ollongren gaf aan een positieve houding ten aanzien van de wooncoöperatie te willen activeren bij gemeenten en woningcorporaties. – Zou Cooplink hierover een brief kunnen sturen aan de minister met het verzoek dit expliciet in de Kamerbrief op te nemen?

Het op laten nemen in de Kamerbrief kan niet meer (die is inmiddels op 4 juli verschenen). Maar het stimuleren van een positieve houding bij gemeenten en corporaties lijkt duidelijk een structureel punt van aandacht voor Cooplink (nieuwe stijl) en dus ook om daarmee de minister/BZK te bestoken.

Cooplink wil een aanvraag doen namens de initiatieven van wooncoöperaties bij BZK voor verdere financiering van Cooplink. Bij BZK (je spreekt daar met de afdeling woningcorporaties, dus de wooncoöperatie hangt ook wat dat betreft nog in de Woningwet-sfeer) vinden ze dat Cooplink ook bij andere organisaties moet aankloppen voor ondersteuning/financiering. Deze zomer komt er nog een gesprek met BZK waarin de uitkomsten van deze netwerkbijeenkomst meegenomen zullen worden, om te kijken in hoeverre BZK Cooplink kan/wil faciliteren (met geld).


Discussie toekomst Cooplink[bewerken]

Wat is Cooplink nu eigenlijk? Op dit moment een informele organisatie. Het is een netwerkorganisatie opgezet door de Woonbond, ¡Woon en de WBVG om initiatieven de gelegenheid te geven zich te verbinden en om een organisatie te worden van, voor en door initiatieven van wooncoöperaties. We leggen een paar stellingen voor:


– Is kennisdeling iets voor Cooplink?

Het merendeel van de aanwezigen vindt van wel. Kanttekeningen:

 • 'Kennisdelen ok, maar zaken kunnen een periode te gevoelig liggen om publiek te delen'; 'Kennisdelen prima, maar moet dat via Cooplink?'; 'Het moet niet dubbelen met wat Platform31 doet.'


– Bekendheid geven aan en publiciteit genereren voor wooncoöperaties? Heeft Cooplink daar een taak in?

Het merendeel van de aanwezigen vindt van wel. Opmerkingen:

 • 'Onbekend maakt onbemind. Het is belangrijk om van onderaf duidelijk te maken wat een wooncoöperatie is. Dat is ook de weg bereiden voor andere initiatieven.' Kanttekeningen: 'Waarom doet de Woonbond dat niet?'; 'Individuele voorbeelden spreken het best voor zichzelf.'


– Is Cooplink een belangenbehartiger voor wooncoöperaties?

Daar zijn alle aanwezigen het over eens. Opmerkingen:

 • 'Het is belangrijk om als initiatief naar een algemeen / landelijk verhaal te kunnen verwijzen.'


Er volgt een discussie naar aanleiding van de voorgaande stellingen:

 • 'Kan Cooplink een vereniging van vrijwilligers worden?'
 • 'Platform31 heeft het standpunt: “Als de woningcorporatie of de gemeente geen commitment geven dan kunnen we niks voor je doen.” Als je dus als Cooplink stellig wilt zijn moet je je afscheiden van Platform31. Of je moet het samen doen met Platfom31 maar dan ervoor zorgen dat je wel je leden kan bedienen.'
 • 'Er was geen stelling over het ontwikkelen van expertise. Wij lopen tegen dingen aan waar expertise ontbreekt.'
 • 'Expertise kun je overdragen maar ook overdragen én ondersteunen.'


Dat leidt tot nog een stelling:

– Heeft Cooplink een taak in het ondersteunen van initiatieven? (nog even los van welk type ondersteuning; juridisch, emotioneel, procesbegeleiding, financiële steun, bouwkundige begeleiding, etc...)

Het merendeel van de aanwezigen (namelijk 17 van de 25) vindt van wel en is vóór het ondersteunen van individuele initiatieven.


Het is dus van belang:

 1. de behoefte naar ondersteuning bij initiatieven te gaan onderzoeken;
 2. de mogelijkheden voor individuele ondersteuning vanuit Cooplink te onderzoeken;
 3. en de vraag om ondersteuning in de uitwerking van een organisatiestructuur voor Cooplink mee te nemen.


 • 'Waarom kan de Woonbond of een andere organisatie ons niet ondersteunen? Wooncoöperaties draaien om de huurders.' Reactie vanuit de Woonbond: 'De Woonbond is geen automatische plek voor wooncoöperaties omdat die ook verhuurders kunnen zijn. De Woonbond kan wel een krachtige bondgenoot zijn op het gebied van betaalbaar wonen, zeggenschap voor bewoners, de markt niet leidend laten zijn. We moeten ook zorgen voor draagvlak voor wooncoöperaties onder de leden van de Woonbond.'
 • 'Is Cooplink niet weer een extra organisatie erbij?
 • 'We oriënteren ons momenteel op de wooncoöperatie en het is nu al een doolhof van organisaties en losse adviseurs die hiermee bezig zijn.'
 • 'Maar komt dat niet juist doordat niet alle kennis gebundeld is in één organisatie? Als je het zelf doet, en zelf je eigen lobby kunt organiseren, ben je niet meer afhankelijk van al die andere partijen.'
 • 'Hoe gaat Cooplink om met de bestaande (beperkte) capaciteit van initiatiefnemers? Er zijn al zoveel netwerkorganisaties om aan deel te nemen, zoals de LVCW, Tiny Houses, organisatie voor Ecodorpen, Vrijcoop, etc.'
 • 'Hoe doen soortgelijke organisaties in het buitenland het? Bijvoorbeeld de Britse Confederation of Co-operative housing.'


We doen een rondje over de vraag: Zie je het zitten dat Cooplink een organisatie wordt van, voor en door wooncoöperaties? Zo ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

 • 'Lobbyen, netwerken, kennisdelen is belangrijk en een organisatie die dat bij elkaar houdt. Mijn vraag is of de wooncoöperaties die er nu al zijn dat kunnen dragen. Wij zitten er middenin. Is het niet te lastig om er nog boven te gaan hangen / te reflecteren?'
 • 'Je kan gegevens verzamelen maar daarmee is het nog geen informatie. Je moet dat georganiseerd kunnen aanbieden. Dat is ondersteuning. Als er vragen komen dan ook weten waarnaar / naar wie je moet doorverwijzen.'
 • 'Het is complexe materie. Ik stel me zo voor dat iedereen hier zijn eigen kenniscentrum aan het worden is. Dat is zo veel dat kan niet in een kenniscentrum gebundeld worden.'
 • 'Cooplink gaat heel bepalend worden voor de toekomst van de wooncoöperatie.'
 • 'Zorg voor een duidelijk gezicht in de wirwar van organisaties die er al zijn en stel duidelijke grenzen. Zorg dat er niet alleen halers aangesloten zijn, maar ook brengers.'
 • 'Wij willen het samen doen dus een netwerk als Cooplink hoort daar bij. Community mapping is misschien ook nuttig voor Cooplink. Daar heb ik een interessant voorbeeld van gezien op de Klimaattop van Klimaatstroom Zuid.'
 • 'Ik zit door ons project al in heel veel netwerken, maar ik vind dat Cooplink wel iets anders te bieden heeft, dus ik ben voor.'
 • 'Een kracht van Cooplink is juist door geen specialist te zijn. Als beheercoöperaties kun je weer veel leren van koopcoöperaties in oprichting. Ik denk dat we elkaar goed kunnen helpen binnen Cooplink. Het werkt heel motiverend om te weten dat zoveel mensen in het hele land hier mee bezig zijn, ook voor het draagvlak onder onze bewoners.'
 • 'Het is fijn om te voelen dat je niet de enige bent. Als Cooplink kunnen we samen strijden, kennishalen en met elkaar delen.'
 • 'Ik pleit voor een rechtspersoon. Blijf een netwerkorganisatie met linken naar alle kanten. Informatie verzamelen en delen en er achteraan gaan. Je kunt als netwerkorganisatie een bedrijfsmodel hanteren.'
 • 'Netwerken gaat niet om het contact met die ene persoon, maar om de 100 personen die achter die ene persoon staan, daar zit alle kennis.'
 • 'Een secretariaat kan nooit alle vragen beantwoorden. Het is dus een kwestie van goed doorkoppelen naar andere initiatieven die antwoorden kunnen hebben. Dat commitment zou ik dan ook van andere deelnemers vragen: bereid zijn om elkaar te adviseren. Automatisering optimaal benutten. Dan kun je elkaar mogelijk ook met trefwoorden vinden.'
 • 'Ik hoor veel instemming met de functie die Cooplink zou kunnen hebben. Maar ik zie heel moeizaam het vrijwilligersaspect. Want in de beweging van de wooncoöperaties zie ik vooral veel mensen die zich al kapot werken.'
 • 'Initiatieven moeten buitensporig veel onderzoek doen. We zitten immers met systeemveranderingen die nodig zijn om wooncoöperaties te doen slagen. Denk aan onderzoek naar gunningscriteria bij aanbestedingen of financieringsproducten en -contructies. Op een gegeven moment ben je zelf als klant aan je hypotheekverstrekker aan het uitleggen wat hij moet doen. Als we ons verenigen kunnen we gezamenlijk onderzoeksvragen uitzetten. Of we ons per se via Cooplink moeten verenigen weet ik niet. Het zou misschien ook bij het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) kunnen zijn.'
 • 'Die gezamenlijkheid is van belang. Ik maak me wel zorgen om het gebruik. Het moet efficiëntie hebben. Hoe kun je alle informatie zo goed ontsluiten dat het meerwaarde heeft?'
 • 'Ik hoor veel positieve dingen en we zijn het al aan het invullen. Maar eerst moeten we commitment aangaan met elkaar. Ván en vóór wooncoöperaties.'
 • 'Wat we nu al zien is dat iedereen die aan Cooplink deelneemt te druk is om de wiki bij te houden. Alleen al een secretariaat zou fijn zijn. Maar een parttime baan van lidmaatschapsgeld opbrengen is lastig. Hiervoor zou geld van de overheid welkom zijn. Al ben ik niet blij met wéér een vereniging. Je moet er een lichte organisatie van maken.'
 • 'Ja, het is zinvol. Netwerken en een basisorganisatie. Hou het simpel. Maak er meteen een geheel van met het expertisecentrum in verband met de kosten. Splits die twee sporen dus niet op.
 • De vraag stellen is ook al expertise.'
 • 'Cooplink: ja, wel doen, maar kies een andere naam. We moeten het van onderaf gaan regelen en de krachten gaan bundelen.'
 • 'Een diversiteit van initiatieven die aangesloten zijn. Gericht lobbyen.'
 • 'Ik ben er positief over. Maar wat wordt er verwacht van de aangesloten initiatieven, zowel financieel als qua mankracht?'
 • 'Cooplink is echt een stuk breder dan veel andere clubjes. Lobby is het sterkste punt. Ondersteuning, wellicht. Een organisatie worden? Dit is de derde bijeenkomst. Ik vraag me af of dit voldoende basis is om een grote organisatie te worden. Je moet het intern niet te ingewikkeld maken waar we toch geen mensen voor hebben.'


De mensen van de Woonbond, WBVG, de LVCW en !Woon die tot nu toe in een kerngroepje Cooplink gerund hebben, leggen uit dat van begin af aan de bedoeling is geweest om van Cooplink een zelfstandige organisatie te maken die los staat van de genoemde organisaties. Zij hebben afgesproken dat zij Cooplink t/m 2018 faciliteren. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande met het ministerie van BZK die bekijkt of het Cooplink in de toekomst wil subsidiëren in het kader van het stimuleren van de wooncoöperatie. Dat onderhandelingstraject, ook met andere partijen zoals Aedes, wil de kerngroep tot een goed resultaat brengen. Ook in dat kader is het nu van belang om met een werkgroepje van Cooplinkdeelnemers te gaan nadenken over hoe we de organisatiestrucutuur van Cooplink gaan vormgeven. We weten dat initiatiefnemers van wooncoöperaties hun handen al meer dan vol hebben en eigenlijk geen tijd hebben voor extra taken. Toch hopen wij dat er nu een aantal mensen bereid zijn om de komende paar maanden met ons mee te denken over de organisatiestructuur van Cooplink. Fons Maas van Centraal wonen De Bonvivant, Monique de Boer van Bouw uw Huurwoning, Mariska Harperink van Ecodorp Boekel, Marlies Creemers van Centraal wonen Opaalstraat Nijmegen en Bart den Ouden van Stichting Beheer Sandwijck melden zich aan.


Na een pauze was er nog een Open podium waar diverse onderwerpen ter discussie kwamen.


Bijlagen bij dit verslag[bewerken]

1. Presentatie Ecodorp Boekel (pdf)

2. Presentatie De Warren (pdf)

3. Presentatie CVEG (pdf)

4. Presentatie De Wielewaal (pdf)

5. Presentatie plannen Ollongren (pdf)